Съобщение от Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС З А П О В Е Д №3007/31.08.2022 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, […] Read more »

Започна предизборната кампания

Предизборната кампания за предсрочните парламентарни избори започна от 00:00 ч. днес. Тя ще продължи до полунощ на 30 септември. Това се посочва в решение 1322-НС на ЦИК и в хронограмата, […] Read more »

Три дни в Бургас топ медици и учени обменят знания в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Медицинският факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се превърне в емблема на Бургас. Това каза ректорът на висшето учебно заведение проф. Магдалена Миткова на откриването на първия конгрес […] Read more »