Регионален исторически музей – Бургас и Сдружение „Черноморска Странджа“ подписаха договор за сътрудничество

Традиционната годишна кръгла маса в гр. Ахтопол, организирана от сдружение „Черноморска Странджа“ и посветена на културното наследство на Странджа, се състоя в ограничен състав,  поради усложнената епидемиологична обстановка. Присъстваха инж. […] Read more »

Спряха нерегламентирани сечи в частни горски територии

За констатирани нарушения на нормативната уредба, директорът на Регионална дирекция по горите – Бургас спря със заповеди временно сечта в 19 поземлени имота в горски територии – частна собственост. При […] Read more »