Обсъждат изменение в ОУП на Бургас

На основание чл.121, ал.1 във връзка с чл.127 от ЗУТ на 02.10.12г. от 9,00 часа в ст.409 в сградата на Община Бургас ще се проведе обществено обсъждане на проект за […] Read more »