Удължиха извънредна епидемична обстановка до края на март

Със свое решение днес Министерският съвет удължи срока на обявената извънредна епидемична обстановка до 31 март 2022 година, считано от 1 декември 2021 г.  Мотивът за решението е, че разпространението […] Read more »

Компенсират със 110 лв./МВтч. небитовите клиенти на електрическа енергия

Небитовите крайни клиенти на електрическа енергия ще бъдат компенсирани със 110 лв./МВтч. за консумирана електроенергия за месеците октомври и ноември 2021 г. Компенсирането е съгласно обявената от държавните институции програма. […] Read more »