Довършват Клетка 1 на новото регионално депо

Днес приключва строителството на Клетка 1 на новото регионално депо за битови отпадъци „Братово – запад“. То се изгражда по проект, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“. Общата […] Read more »