Гласуван е ОУП-ът на Бургас

Бургас – единствен по морето с действащ устройствен планГрадът ще се превръща в един от най-добрите в Европа Новият Общ устройствен план на Бургас бе гласуван и приет на сесия […] Read more »

Бургас ще има перфектна и стимулираща стопанството инфраструктура

Бургас ще се сдобие с добре балансирана и перфектна инфраструктура, която ще изведе тежкия автомобилен трафик извън жилищните предели на града. Този комфорт за населението, транзитните превози да не минават […] Read more »

Специален режим за опазване на паметниците и защитените зони в Бургас

ОУП на Бургас развива туристически маршрути и ги свързва в система За първи път Бургас ще има стриктни правила за опазването на защитените зони и паметниците на културата, събрани в […] Read more »