Бургас става столица на историческото документално кино

Филми от световната документалистика ще представи за четвърти път в Бургас  Международният фестивал за историческо документално кино DOCK. В продължение на 5 дни от 17 до 22 септември морският град ще се... Read more »

Съобщение от Община Бургас

ОБЩИНА БУРГАС   З А П О В Е Д №2587/14.09.2021 г.               На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 37, ал. 1 и ал.2, и... Read more »