„Топлофикация – Бургас” АД има точно планирани мерки за безопасност

Дружеството е предприятие  с основна дейност производство на топлинна енергия, пренос на топлинна енергия, разпределение и продажба на топлинна енергия, производство и продажба на електрическа енергия, поддръжка и експлоатация на […] Read more »

Из историята на „Топлофикация – Бургас” АД

Предприятието е пуснато в експлоатация през 1982 г. Датите на въвеждане в експлоатация на основни и спомагателни съоръжения, както и на по-значителни събития в централата са представени по-долу. 1982 г. […] Read more »