„БМФ Порт Бургас” повиши товарооборота и назначава квалифицирани работници

Политическата пропаганда вреди на развитието на Пристанище Бургас  „БМФ Порт Бургас” ЕАД повиши чувствително товарооборота и назначи десетки висококвалифицирани работници в пристанище „Бургас Запад”. За една година, от встъпването в […] Read more »

ОБЯВЛЕНИЕ – ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. “Александровска” № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 […] Read more »

Община Приморско с видеонаблюдение със средства от Европейския съюз

На редовно заседание Общинският съвет Приморско гласува общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по проект „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на община Приморско”. Проектът е […] Read more »

Бургас ще има обновена пешеходна зона

Наред с по-големите проекти в град Бургас усилено продължава кампанията за обновяване на пешеходните зони, вътрешнокварталните улици в жилищните комплекси и Централната градска част. Работни екипи променят изцяло тротоарното пространството […] Read more »

ЕКО КОДЕКС възпитава екологично самосъзнание в Обзор

Еко кодекс ще подпомага поддържането на чистотата в Обзор. В него са описани задълженията, които трябва да бъдат спазвани от всички, за да бъде градът чист и приветлив. Кодексът е изготвен […] Read more »

ОБЯВЛЕНИЕ – ОБЩИНА БУРГАС

О Б Я В Л Е Н И Е О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С ул. “Александровска” № 26 НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 […] Read more »

Община Приморско с видеонаблюдение със средства от Европейския съюз

На редовно заседание Общинският съвет Приморско гласува общината да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по проект „Доставка и монтаж на система за видеонаблюдение на територията на община Приморско”. Проектът е […] Read more »