Съобщение от община Бургас

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава, че със Заповед №2384/13.09.13г. на Зам.Кмета на Община Бургас, изготвена на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, е […] Read more »