Приеха интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Бургас

Общинският съвет на Бургас прие проекта на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на общината с времеви хоризонт до 2020г. Предстои неговото представяне за одобрение от Управляващия орган на […] Read more »

Частна фирма отстъпва безвъзмездно собствени земи на община Бургас за реализацията на инфраструктурен проект

Пробивът на ул. “Янко Комитов” към ул. „Струга” и създаването на нова пътна артерия, свързваща комплекс „Славейков” с центъра на града, е един от най-крупните и обществено значими инфраструктурни проекти […] Read more »

„БМФ Порт Бургас” изгради първия зърнен терминал за товарене на кораби с пълен капацитет

Българските зърнопроизводители вече имат достъп до световните пазари. За първи път у нас кораби от типа „Панамакс” с газене до 14 метра се товарят с пълен капацитет и това позволява […] Read more »

Планът за възстановяване и развитие на Бургас разделя града на три зони

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) бе подложен на шестото обществено обсъждане в Бургас днес. Документът представя визията на града за следващите няколко години. След обстоен анализ и […] Read more »

Община Приморско подписва договор за сътрудничество със СУ „ Климент Охридски”

Договор за сътрудничество между Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Община Приморско и „Приморско клуб” ЕАД ще бъде подписан на 29 юли 2013 г. в Община Приморско. Контрактът ще бъде парафиран […] Read more »

Северният плаж в Бургас предоставя терен за Националното състезание по парапланеризъм

Северният плаж в Бургас предостави терен за кацанията на парапланеристите, които ще вземат участие в двудневното Националното състезание по парапланеризъм в града. На 100 метра от ресторант „Севастопал” по посока […] Read more »