Тръжна документация по обществена поръчка за извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради

Тръжна документация по обществена поръчка с предмет: Извършване на обследвания на многофамилни жилищни сгради за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1-5, ал. […] Read more »