Комитетът за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. ще заседава в Бургас

Бургас ще бъде домакин и на годишното информационно събитие за 2021 г. на ОПРР Утре, 2 декември /четвъртък/, ще се проведе деветнадесетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма […] Read more »